1978-Folklore-preperation-for-folklore-in-the-old-kitchen-with-Thetis-Psalidis-Vlahakis-Kostoula-Nikas-Toula-Leos-Anna-Poulos-Mrs.-Galaniss-mother-Emily-Katsarouchas